Witaj w serwisie youtubersi.pl! Serwis poświęcony jest Polskim youtuberom!
Na bieżąco synchronizujemy konta youtube, twitch, instagram polskich youtuberów, reklamujemy i promujemy youtuberów/streamerów w internecie oferujemy kompleksową obsługę w kodowaniu skryptów i wszelką pomoc w rozwoju.
Mamy już
filmów! nowe filmy już za chwilę! Dzięki naszej stronie będziesz na bieżąco!
Źródło: https://www.youtube.com/channel/UC-vPpUK6JAhlh1H-R-e2_ig
Sprawdź FEJM na youtube dla kanału "Maskacjusz TV"! Kliknij tutaj aby przejść do statystyk »

Kanał: Maskacjusz TV

PierwszeCzytanie | 30 listopada 2018 | Iz 49, 1 6
 • 1 godz. temu
 • 01:45

30 listopada 2018 #PierwszeCzytanie (Iz 49, 1-6) Czytanie z Księgi proroka Izajasza Wyspy, posłuchajcie Mnie! Ludy najdalsze, uważajcie! Powołał Mnie Pan już z łona mej matki, od jej wnętrzności wspomniał moje imię. Ostrym mieczem uczynił me usta, w cieniu swej ręki Mnie ukrył. Uczynił ze mnie strzałę zaostrzoną, utaił mnie w swoim kołczanie. I rzekł mi: "Tyś Sługą moim, Izraelu, w tobie się rozsławię". Ja zaś mówiłem: Próżno się trudziłem, na darmo i na nic zużyłem me siły. Lecz moje prawo jest u Pana i moja nagroda u Boga mego. Wsławiłem...

PierwszeCzytanie | 30 listopada 2018 | Rz 10, 9 18
 • 1 godz. temu
 • 02:04

30 listopada 2018 #PierwszeCzytanie (Rz 10, 9-18) Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian Jeżeli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych, osiągniesz zbawienie. Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznawanie jej ustami -do zbawienia. Wszak mówi Pismo: „Żaden, kto wierzy w Niego, nie będzie zawstydzony”. Nie ma już różnicy między Żydem a Grekiem. Jeden jest bowiem Pan wszystkich. On to rozdziela swe bogactwa wszystkim, którzy Go wzywają. „Albowiem...

PierwszeCzytanie | 29 listopada 2018 | Ap 18, 1 2. 21 23; 19, 1 3. 9a
 • 1 godz. temu
 • 02:24

29 listopada 2018 #PierwszeCzytanie (Ap 18, 1-2. 21-23; 19, 1-3. 9a) Czytanie z Apokalipsy Świętego Jana Apostoła Ja, Jan, ujrzałem anioła zstępującego z nieba i mającego wielką władzę, a ziemia od chwały jego rozbłysła. I głosem potężnym tak zawołał: «Upadł, upadł Babilon, wielka stolica. I stała się siedliskiem demonów i kryjówką wszelkiego ducha nieczystego, i kryjówką wszelkiego ptaka nieczystego i budzącego wstręt». I potężny jeden anioł dźwignął kamień, jak wielki kamień młyński, i rzucił w morze, mówiąc: «Tak za jednym zamachem...

PierwszeCzytanie | 28 listopada 2018 | Ap 15, 1 4
 • 1 godz. temu
 • 01:31

28 listopada 2018 #PierwszeCzytanie (Ap 15, 1-4) Czytanie z Apokalipsy Świętego Jana Apostoła Ja, Jan, ujrzałem na niebie znak inny – wielki i godzien podziwu: siedmiu aniołów trzymających siedem plag, tych ostatecznych, bo w nich się dopełnił gniew Boga. I ujrzałem jakby morze szklane, pomieszane z ogniem, oraz tych, co zwyciężają Bestię i obraz jej, i liczbę jej imienia, stojących nad morzem szklanym, trzymających harfy Boże. A taką śpiewają pieśń Mojżesza, sługi Bożego, i pieśń Baranka: «Dzieła Twoje są wielkie i godne podziwu, Panie,...

PierwszeCzytanie | 27 listopada 2018 | Ap 14, 14 20
 • 1 godz. temu
 • 01:51

27 listopada 2018 #PierwszeCzytanie (Ap 14, 14-20) Czytanie z Apokalipsy Świętego Jana Apostoła Ja, Jan, ujrzałem: oto biały obłok – a Siedzący na obłoku, podobny do Syna Człowieczego, miał złoty wieniec na głowie i w ręku ostry sierp. I wyszedł inny anioł ze świątyni, wołając głosem donośnym do Siedzącego na obłoku: «Zapuść Twój sierp i żniwa dokonaj, bo przyszła już pora dokonać żniwa, bo dojrzało żniwo na ziemi!» A Siedzący na obłoku rzucił swój sierp na ziemię i ziemia została zżęta. I wyszedł inny anioł ze świątyni, która jest w niebie,...

PierwszeCzytanie | 26 listopada 2018 | Ap 14, 1 3. 4b 5
 • 1 godz. temu
 • 01:32

26 listopada 2018 #PierwszeCzytanie (Ap 14, 1-3. 4b-5) Czytanie z Apokalipsy Świętego Jana Apostoła Ja, Jan, ujrzałem: A oto Baranek stojący na górze Syjon, a z Nim sto czterdzieści cztery tysiące, mające imię Jego i imię Jego Ojca wypisane na czołach. I usłyszałem głos z nieba, jakby głos mnogich wód i jakby głos wielkiego gromu. A głos, który usłyszałem, brzmiał tak, jak gdyby harfiarze uderzali w swe harfy. I śpiewają jakby pieśń nową przed tronem i przed czterema Istotami żyjącymi, i przed Starcami: a nikt tej pieśni nie mógł się nauczyć...

PierwszeCzytanie | 25 listopada 2018 | Dn 7, 13 14
 • 1 godz. temu
 • 01:02

25 listopada 2018 #PierwszeCzytanie (Dn 7, 13-14) Czytanie z Księgi proroka Daniela Patrzyłem w nocnych widzeniach: a oto na obłokach nieba przybywa jakby Syn Człowieczy. Podchodzi do Przedwiecznego i wprowadzają Go przed Niego. Powierzono Mu panowanie, chwałę i władzę królewską, a służyły Mu wszystkie narody, ludy i języki. Panowanie Jego jest wiecznym panowaniem, które nie przeminie, a Jego królestwo nie ulegnie zagładzie.

PierwszeCzytanie | 24 listopada 2018 | Ap 11, 4 12
 • 1 godz. temu
 • 02:17

24 listopada 2018 #PierwszeCzytanie (Ap 11, 4-12) Czytanie z Apokalipsy Świętego Jana Apostoła Mnie, Janowi, powiedziano: «Oto dwaj moi Świadkowie; oni są dwoma drzewami oliwnymi i dwoma świecznikami, co stoją przed Panem ziemi. A jeśli ktoś chce ich skrzywdzić, ogień wychodzi z ich ust i pożera ich wrogów. Jeśliby zechciał ktokolwiek ich skrzywdzić, w ten sposób musi zginąć. Mają oni władzę zamknąć niebo, by deszcz nie zraszał dni ich prorokowania, i mają władzę nad wodami, by w krew je przemienić, i wszelką plagą uderzyć w ziemię, ilekroć...

PierwszeCzytanie | 23 listopada 2018 | Ap 10, 8 11
 • 1 godz. temu
 • 01:23

23 listopada 2018 #PierwszeCzytanie (Ap 10, 8-11) Czytanie z Apokalipsy Świętego Jana Apostoła Ja, Jan, znów usłyszałem głos z nieba, jak zwracał się do mnie w słowach: «Idź, weź księgę otwartą w ręce anioła stojącego na morzu i na ziemi!» Poszedłem więc do anioła, mówiąc mu, by dał mi książeczkę. I rzecze mi: «Weź i połknij ją, a napełni wnętrzności twe goryczą, lecz w ustach twych będzie słodka jak miód». I wziąłem książeczkę z ręki anioła, i połknąłem ją, a w ustach moich stała się słodka jak miód, gdy zaś ją spożyłem, goryczą napełniły...

PierwszeCzytanie | 22 listopada 2018 | Ap 5, 1 10
 • 1 godz. temu
 • 02:30

22 listopada 2018 #PierwszeCzytanie (Ap 5, 1-10) Czytanie z Apokalipsy Świętego Jana Apostoła Ja, Jan, ujrzałem na prawej dłoni Zasiadającego na tronie księgę zapisaną wewnątrz i na odwrocie opieczętowaną siedmiu pieczęciami. I ujrzałem potężnego anioła, obwieszczającego głosem donośnym: «Kto godzien jest otworzyć księgę i złamać jej pieczęcie?» A nie mógł nikt – na niebie ani na ziemi, ani pod ziemią – otworzyć księgi ani na nią patrzeć. A ja bardzo płakałem, że nie znalazł się nikt godny, by księgę otworzyć ani na nią patrzeć. I mówi do...

PierwszeCzytanie | 21 listopada 2018 | Ap 4, 1 11
 • 1 godz. temu
 • 02:51

21 listopada 2018 #PierwszeCzytanie (Ap 4, 1-11) Czytanie z Apokalipsy Świętego Jana Apostoła Ja, Jan, ujrzałem: oto drzwi otwarte w niebie, a głos, ów pierwszy, jaki usłyszałem, jak gdyby trąby rozmawiającej ze mną, powiedział: «Wstąp tutaj, a to ci ukażę, co potem musi się stać». Doznałem natychmiast zachwycenia: A oto w niebie stał tron i na tronie Ktoś zasiadał. A Zasiadający był podobny z wyglądu do jaspisu i do krwawnika, a tęcza dokoła tronu – podobna z wyglądu do szmaragdu. Dokoła tronu – dwadzieścia cztery trony, a na tronach...

PierwszeCzytanie | 20 listopada 2018 | Ap 3, 1 6. 14 22
 • 1 godz. temu
 • 03:09

20 listopada 2018 #PierwszeCzytanie (Ap 3, 1-6. 14-22) Czytanie z Apokalipsy Świętego Jana Apostoła Ja, Jan, usłyszałem Pana mówiącego do mnie: «Aniołowi Kościoła w Sardes napisz: To mówi Ten, co ma siedem Duchów Boga i siedem gwiazd: Znam twoje czyny: masz imię, które mówi, że żyjesz, a jesteś umarły. Stań się czujnym i umocnij resztę, która miała umrzeć, bo nie znalazłem twych czynów doskonałymi wobec mego Boga. Pamiętaj więc, jak wziąłeś i usłyszałeś, tak strzeż tego i nawróć się! Jeśli więc czuwać nie będziesz, przyjdę jak złodziej, i...

PierwszeCzytanie | 19 listopada 2018 | Ap 1, 1 4; 2, 1 5a
 • 1 godz. temu
 • 02:14

19 listopada 2018 #PierwszeCzytanie (Ap 1, 1-4; 2, 1-5a) Czytanie z Apokalipsy Świętego Jana Apostoła Objawienie Jezusa Chrystusa, które dał Mu Bóg, aby ukazać swym sługom, co musi stać się niebawem i co On, wysławszy swojego anioła, oznajmił przez niego za pomocą znaków słudze swojemu, Janowi. Ten poświadcza, że słowem Bożym i świadectwem Jezusa Chrystusa jest wszystko, co widział. Błogosławiony, który odczytuje, i ci, którzy słuchają słów proroctwa, a strzegą tego, co w nim napisane, bo chwila jest bliska. Jan do siedmiu Kościołów, które...

PierwszeCzytanie | 18 listopada 2018 | Dn 12, 1 3
 • 1 godz. temu
 • 01:14

18 listopada 2018 #PierwszeCzytanie (Dn 12, 1-3) Czytanie z Księgi proroka Daniela W owym czasie wystąpi Michał, wielki książę, który jest opiekunem dzieci twojego narodu. Wtedy nastąpi okres ucisku, jakiego nie było, odkąd narody powstały, aż do chwili obecnej. W tym czasie naród twój dostąpi zbawienia: ci wszyscy, którzy zapisani są w księdze. Wielu zaś, co śpi w prochu ziemi, zbudzi się: jedni do wiecznego życia, drudzy ku hańbie, ku wiecznej odrazie. Mądrzy będą świecić jak blask sklepienia, a ci, którzy nauczyli wielu sprawiedliwości,...

PierwszeCzytanie | 17 listopada 2018 | 3 J 5 8
 • 1 godz. temu
 • 01:04

17 listopada 2018 #PierwszeCzytanie (3 J 5-8) Czytanie z Trzeciego Listu Świętego Jana Apostoła Ty, umiłowany Gajusie, postępujesz w duchu wiary, gdy pomagasz braciom, a zwłaszcza przybywającym skądinąd. Oni to zaświadczyli o twej miłości wobec Kościoła; dobrze uczynisz, zaopatrując ich na drogę, zgodnie z wolą Boga. Przecież wyruszyli w drogę dla imienia Jego, nie przyjmując niczego od pogan. Powinniśmy zatem gościć takich ludzi, aby wspólnie z nimi pracować dla prawdy.

PierwszeCzytanie | 16 listopada 2018 | 2 J 4 9
 • 1 godz. temu
 • 01:44

16 listopada 2018 #PierwszeCzytanie (2 J 4-9) Czytanie z Drugiego Listu Świętego Jana Apostoła Wybrana Pani, ucieszyłem się bardzo, że znalazłem wśród twych dzieci takie, które postępują według prawdy, zgodnie z przykazaniem, jakie otrzymaliśmy od Ojca. A teraz proszę cię, Pani, abyśmy się wzajemnie miłowali. A pisząc to – nie głoszę nowego przykazania, lecz to, które mieliśmy od początku. Miłość zaś polega na tym, abyśmy postępowali według Jego przykazań. Jest to przykazanie, o jakim słyszeliście od początku, że według niego macie...

PierwszeCzytanie | 15 listopada 2018 | Flm 7 20
 • 1 godz. temu
 • 02:32

15 listopada 2018 #PierwszeCzytanie (Flm 7-20) Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Filemona Bracie, doznałem wielkiej radości i pociechy z powodu twojej miłości, jako że serca świętych otrzymały od ciebie pokrzepienie. Przeto, choć z całą swobodą mogę w Chrystusie nakładać na ciebie obowiązek, to jednak raczej proszę w imię miłości, bo taki już jestem. Ja, stary Paweł, a teraz jeszcze więzień Chrystusa Jezusa – proszę cię za moim dzieckiem, za tym, którego zrodziłem w kajdanach, za Onezymem. Niegdyś dla ciebie nieużyteczny, teraz...

PierwszeCzytanie | 14 listopada 2018 | Tt 3, 1 7
 • 1 godz. temu
 • 01:41

14 listopada 2018 #PierwszeCzytanie (Tt 3, 1-7) Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Tytusa Umiłowany: Przypominaj wszystkim, że powinni podporządkować się zwierzchnim władzom, słuchać ich i okazywać gotowość do wszelkiego dobrego czynu: nikogo nie lżyć, unikać sporów, odznaczać się uprzejmością, okazywać każdemu człowiekowi wszelką łagodność. Niegdyś bowiem i my byliśmy nierozumni, oporni, błądzący, służyliśmy różnym żądzom i rozkoszom, żyjąc w złości i zawiści, godni obrzydzenia, pełni nienawiści jedni ku drugim. Gdy zaś ukazała się...

PierwszeCzytanie | 13 listopada 2018 | Tt 2, 1 8. 11 14
 • 1 godz. temu
 • 02:15

13 listopada 2018 #PierwszeCzytanie (Tt 2, 1-8. 11-14) Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Tytusa Umiłowany: Głoś to, co jest zgodne ze zdrową nauką: że starcy winni być ludźmi trzeźwymi, statecznymi, roztropnymi, odznaczającymi się zdrową wiarą, miłością, cierpliwością. Podobnie starsze kobiety winny być w zewnętrznym ułożeniu jak najskromniejsze, powinny unikać plotek i oszczerstw, nie upijać się winem, a uczyć innych dobrego. Niech pouczają młode kobiety, jak mają kochać mężów, dzieci, jak mają być rozumne, czyste, gospodarne,...

PierwszeCzytanie | 12 listopada 2018 | Tt 1, 1 9
 • 1 godz. temu
 • 02:06

12 listopada 2018 #PierwszeCzytanie (Tt 1, 1-9) Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Tytusa Paweł, sługa Boga i apostoł Jezusa Chrystusa, posłany, aby szerzyć wśród wybranych Bożych wiarę i poznanie prawdy wiodącej do życia w pobożności, w nadziei życia wiecznego, jakie przyobiecał przed wiekami prawdomówny Bóg, a we właściwym czasie objawił swe słowo przez nauczanie powierzone mi z rozkazu Boga, Zbawiciela naszego – do Tytusa, dziecka mego prawdziwego we wspólnej nam wierze. Łaska i pokój od Boga Ojca i Chrystusa Jezusa, Zbawiciela...

X