eTrapez

Matura próbna NOWA ERA styczeń 2019 matematyka. Arkusz rozszerzony

Matura próbna z matematyki z Nową Erą styczeń 2019 - poziom ROZSZERZONY - wszystkie rozwiązania omówione krok po kroku. SPIS TREŚCI - odnośnik do...

Matura próbna NOWA ERA styczeń 2019 matematyka. Arkusz podstawowy.

Matura próbna z matematyki z Nową Erą styczeń 2019 - poziom PODSTAWOWY - wszystkie rozwiązania omówione krok po kroku. SPIS TREŚCI - odnośnik do...

Wskazówka dnia sprawdzanie przy przepisywaniu z tablicy

Nagrane na żywo w Ińskim Parku Krajobrazowym 5.01.2019. Osoby mające przewodniki turystyczne o Ińskim Parku Krajobrazowym z lat późniejszych niż...

Funkcja homograficzna Kurs Matura Rozszerzona cz.2 eTrapez

Przed Wami fragment NOWEGO tworzącego się Kursu eTrapez skierowanego do maturzystów z matematyki - Matura Rozszerzona część 2. Zadanie dotyczące...

Matura próbna z matematyki z OPERONEM. Poziom ROZSZERZONY. Listopad 2018

Matura próbna z Operonem listopad 2018 z matematyki - poziom ROZSZERZONY - wszystkie rozwiązania krok po kroku. SPIS TREŚCI - odnośnik do każdego...

Matura z matematyki z OPERONEM. Listopad 2018. Poziom podstawowy. Rozwiązania.

Matura próbna z Operonem listopad 2018 z matematyki - poziom PODSTAWOWY - wszystkie rozwiązania krok po kroku. SPIS TREŚCI - odnośnik do każdego...

Nierówność z wartością bezwzględną i wyznaczenie zbiorów Kurs Matura Rozszerzona cz1 eTrapez

Przed Wami fragment NOWEGO Kursu eTrapez skierowanego do maturzystów z matematyki - Matura Rozszerzona część 1. Zadanie dotyczące rozwiązania...

Wzory Vietea. Suma kwadratów odwrotności pierwiastków równania rozszerzenie

Wyznacz sumę kwadratów odwrotności pierwiastków równania kwadratowego... Zakoduj cyfrę setek, dziesiątek i jedności otrzymanego wyniku. Fragment...

Jak narysować wykres funkcji kwadratowej? Fragment Kursu Funkcje Szkoła Średnia

Jak narysować wykres funkcji kwadratowej? Ania pokazuje na szybkim i prostym przykładzie. Przede wszystkim musisz pamiętać o dwóch najważniejszych...

Matura poprawkowa sierpień 2018 MATEMATYKA rozwiązania

Matura poprawkowa sierpień 2018 z matematyki - wszystkie rozwiązania krok po kroku. Zadania rozwiązuje Pani Anna Zalewska, autorka Kursów eTrapez...

Zadanie 20 Matura z matematyki poziom podstawowy. Maj 2018.

Zadanie 20 - kąt między krawędziami ostrosłupa prawidłowego czworokątnego. Uzyskaj dostęp do darmowych 20 Lekcji Kursów eTrapez:...

eTrapez Szkoła Średnia Sprawdzanie, czy liczba należy do przedziału rozszerzenie

Cała Lekcja z zadaniami maturalnymi na poziomie rozszerzonym z liczb rzeczywistych:...

eTrapez Metoda Hellwiga w Excelu szybki sposób dla wielu zmiennych
  • eTrapez
  • 7-6-2018
  • 41:06.0000000000001

W tym filmiku p.Asia przedstawia sposób na metodę Hellwiga dla wielu zmiennych objaśniających. Wykorzystuje tutaj macierz zero-jedynkową do...

eTrapez Program Gretl w modelowaniu ekonometrycznym podstawy

W tym filmie Pani Asia pokazuje jak wykorzystać pogram GRETL do podstawowych analiz ekonometrycznych. Zaczyna od podstaw, czyli pobrania programu...

Matura z matematyki MAJ 2018 poziom rozszerzony

Wszystkie zadania z matury z 9.05.2018 rozwiązane krok po kroku. Zadania w ogromnej większości rozwiązuje Pani Anna Zalewska, autorka Kursów...

Zadanie 15 Matura z matematyki poziom rozszerzony. Maj 2018.

Zadanie 15 - optymalizacyjne. Uzyskaj dostęp do darmowych 20 Lekcji Kursów eTrapez: http://www.akademia.etrapez.pl/darmowe-konto/ Kurs Matura...

Zadanie 14 Matura z matematyki poziom rozszerzony. Maj 2018.

Zadanie 14 - geometria analityczna. Jedno z trudniejszych zadań z tegorocznej matury. Uzyskaj dostęp do darmowych 20 Lekcji Kursów eTrapez:...

Zadanie 13 Matura z matematyki poziom rozszerzony. Maj 2018.

Zadanie 13 - ciąg geometryczny: znalezienie n dla podanej sumy i układu równań. Uzyskaj dostęp do darmowych 20 Lekcji Kursów eTrapez:...

Zadanie 12 Matura z matematyki poziom rozszerzony. Maj 2018.

Zadanie 12 - wyznaczenie wartości dla parametru m równania kwadratowego. Uzyskaj dostęp do darmowych 20 Lekcji Kursów eTrapez:...

Zadanie 11 Matura z matematyki poziom rozszerzony. Maj 2018.

Zadanie 11 - równanie trygonometryczne. Uzyskaj dostęp do darmowych 20 Lekcji Kursów eTrapez: http://www.akademia.etrapez.pl/darmowe-konto/ Kurs...

Zadanie 10 Matura z matematyki poziom rozszerzony. Maj 2018.

Zadanie 10 - cosinus nachylenia przekątnej przekroju stożka ściętego do płaszczyzny podstawy. Uzyskaj dostęp do darmowych 20 Lekcji Kursów...

Zadanie 9 Matura z matematyki poziom rozszerzony. Maj 2018.

Zadanie 9 - prawdopodobieństwo ustawienia liczb parzystych i nieparzystych z wybranego ciągu liczb. Uzyskaj dostęp do darmowych 20 Lekcji Kursów...

Zadanie 8 Matura z matematyki poziom rozszerzony. Maj 2018.

Zadanie 8 - udowodnij, że dane wyrażenie jest podzielne przez 6. Uzyskaj dostęp do darmowych 20 Lekcji Kursów eTrapez:...

Zadanie 7 Matura z matematyki poziom rozszerzony. Maj 2018.

Zadanie 7 - udowodnij, że na danym czworokącie można opisać okrąg. Uzyskaj dostęp do darmowych 20 Lekcji Kursów eTrapez:...

Zadanie 6 Matura z matematyki poziom rozszerzony. Maj 2018.

Zadanie 6 - Uzyskaj dostęp do darmowych 20 Lekcji Kursów eTrapez: http://www.akademia.etrapez.pl/darmowe-konto/ Kurs Matura Podstawowa Część 1:...

Zadanie 5 Matura z matematyki poziom rozszerzony. Maj 2018.

Zadanie 5 - funkcja homograficzna i jej własności. Uzyskaj dostęp do darmowych 20 Lekcji Kursów eTrapez:...

Zadanie 4 Matura z matematyki poziom rozszerzony. Maj 2018.

Zadanie 4 - granica. Uzyskaj dostęp do darmowych 20 Lekcji Kursów eTrapez: http://www.akademia.etrapez.pl/darmowe-konto/ Kurs Matura Podstawowa...

Zadanie 3 Matura z matematyki poziom rozszerzony. Maj 2018.

Zadanie 3 - wyrażenie z logarytmami. Uzyskaj dostęp do darmowych 20 Lekcji Kursów eTrapez: http://www.akademia.etrapez.pl/darmowe-konto/ Kurs...

Zadanie 2 Matura z matematyki poziom rozszerzony. Maj 2018.

Zadanie 2 - równanie z modułami - ilość rozwiązań. Uzyskaj dostęp do darmowych 20 Lekcji Kursów eTrapez:...

Zadanie 1 Matura z matematyki poziom rozszerzony. Maj 2018.

Zadanie 1 - działania na potęgach i pierwiastkach. Uzyskaj dostęp do darmowych 20 Lekcji Kursów eTrapez:...

Matura z matematyki MAJ 2018 poziom podstawowy

Wszystkie zadania z matury z 7.05.2018 rozwiązane krok po kroku. Zadania w ogromnej większości rozwiązuje pani Anna Zalewska, autorka Kursów...

Zadanie 25 Matura z matematyki poziom podstawowy. Maj 2018.

Zadanie 25 - prawdopodobieństwo wyciągnięcia losu wygrywającego. Uzyskaj dostęp do darmowych 20 Lekcji Kursów eTrapez:...

Zadanie 24 Matura z matematyki poziom podstawowy. Maj 2018.

Zadanie 24 - ilość wszystkich liczb czterocyfrowych mniejszych od 2018 podzielnych przez 5. Uzyskaj dostęp do darmowych 20 Lekcji Kursów...

Zadanie 23 Matura z matematyki poziom podstawowy. Maj 2018.

Zadanie 23 - odchylenie standardowe zestawu liczb. Uzyskaj dostęp do darmowych 20 Lekcji Kursów eTrapez:...

Zadanie 22 Matura z matematyki poziom podstawowy. Maj 2018.

Zadanie 22 - objętość bryły składającej się z walca i półkuli. Uzyskaj dostęp do darmowych 20 Lekcji Kursów eTrapez:...

Zadanie 21 Matura z matematyki poziom podstawowy. Maj 2018.

Zadanie 21 - stereometria: długość wysokości graniastosłupa prostego czworokątnego, przy podanym kącie nachylenia przekątnej do płaszczyzny...

Zadanie 19 Matura z matematyki poziom podstawowy. Maj 2018.

Zadanie 19 - wyznaczenie takiego m, alby proste były równoległe. Uzyskaj dostęp do darmowych 20 Lekcji Kursów eTrapez:...

Zadanie 18 Matura z matematyki poziom podstawowy. Maj 2018.

Zadanie 18 - geometria analityczna, znajdź współrzędne punktu. Zadanie na pozór skomplikowane robi się proste po wykonaniu rysunku. Można tu...

Zadanie 17 Matura z matematyki poziom podstawowy. Maj 2018.

Zadanie 17 - wyznaczenie długości ramienia w trapezie prostokątnym o kącie ostrym 60 stopni. Uzyskaj dostęp do darmowych 20 Lekcji Kursów...

Zadanie 16 Matura z matematyki poziom podstawowy. Maj 2018.

Zadanie 16 - kąt środkowy i wpisany - zależności. Uzyskaj dostęp do darmowych 20 Lekcji Kursów eTrapez:...

Zadanie 15 Matura z matematyki poziom podstawowy. Maj 2018.

Zadanie 15 - podobieństwo trójkątów (bok, bok, bok). Uzyskaj dostęp do darmowych 20 Lekcji Kursów eTrapez:...

Zadanie 14 Matura z matematyki poziom podstawowy. Maj 2018.

Zadanie 14 - trygonometria: odczytanie wartości kąta przy podanych dwóch bokach trójkąta prostokątnego. Uzyskaj dostęp do darmowych 20 Lekcji...

Zadanie 13 Matura z matematyki poziom podstawowy. Maj 2018.

Zadanie 13 - ciąg geometryczny: określenie wzoru ogólnego ciągu. Uzyskaj dostęp do darmowych 20 Lekcji Kursów eTrapez:...

Zadanie 12 Matura z matematyki poziom podstawowy. Maj 2018.

Zadanie 12 - ciąg arytmetyczny: zależność między trzema kolejnymi wyrazami. Uzyskaj dostęp do darmowych 20 Lekcji Kursów eTrapez:...

Zadanie 11 Matura z matematyki poziom podstawowy. Maj 2018.

Zadanie 11 - sprawdzenie czy podany ciąg jest arytmetyczny czy geometryczny. Uzyskaj dostęp do darmowych 20 Lekcji Kursów eTrapez:...

Zadanie 10 Matura z matematyki poziom podstawowy. Maj 2018.

Zadanie 10 - własności funkij liniowej. Uzyskaj dostęp do darmowych 20 Lekcji Kursów eTrapez: http://www.akademia.etrapez.pl/darmowe-konto/ Kurs...

Zadanie 9 Matura z matematyki poziom podstawowy. Maj 2018.

Zadanie 9 - wierzchołek funkcji kwadratowej. Uzyskaj dostęp do darmowych 20 Lekcji Kursów eTrapez: http://www.akademia.etrapez.pl/darmowe-konto/...

Zadanie 8 Matura z matematyki poziom podstawowy. Maj 2018.

Zadanie 8 - Uzyskaj dostęp do darmowych 20 Lekcji Kursów eTrapez: http://www.akademia.etrapez.pl/darmowe-konto/ Kurs Matura Podstawowa Część 1:...

Zadanie 7 Matura z matematyki poziom podstawowy. Maj 2018.

Zadanie 7 - rozwiązanie równania (z dziedziną!). Uzyskaj dostęp do darmowych 20 Lekcji Kursów eTrapez:...

Zadanie 6 Matura z matematyki poziom podstawowy. Maj 2018.

Zadanie 6 - suma pierwiastków równania. Uzyskaj dostęp do darmowych 20 Lekcji Kursów eTrapez: http://www.akademia.etrapez.pl/darmowe-konto/ Kurs...