mepi.pl - Berlin Day 21] Nightlapse & slow motion rocks!

One of our daily vlogs from the 30 day 2 minute a day video Jeden z vlogów z challendzu 30 dni publikowanie 2 minutowe video codziennie.

Film osadzony źródło: https://www.youtube.com/channel/UCN-lZDiEAOPlOsbrZbFgCFg