PROGRAM7 - TV - Adam Słomka o stanie wymiaru niesprawiedliwości w Polsce


ADAM SŁOMKA O STANIE WYMIARU NIESPRAWIEDLIWOŚCI PO ROZPRAWIE KAZIMIERZA KORABIŃSKIEGO O BRZYDKIE SŁOWA Kraków, 14 marca 2017
Film osadzony źródło: https://www.youtube.com/channel/UCGl0H7peV8Hlg3NT7I5M1Sw