No to jestem! - MOGĘ POŻAŁOWAĆ TEGO JAK SIĘ POKAZUJĘ, nakupiła dziadostwa w pepco. Inne tak nie robią DŁUGI VLOG

DO MNIE: ✔ mail: ✔ FACEBOOK: ✔ INSTAGRAM: no_to_jestem Muzyka Sneaky_Business Niniejszy film stanowi utwór, który podlega ochronie na podstawie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Nieuprawnione lub niezgodne z powyższymi zasadami wykorzystanie filmu narazi sprawcę na konsekwencje prawne. Zgodnie z art. 116 i 117 ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych, nieuprawnione rozpowszechnianie oraz nieuprawnione utrwalanie lub zwielokrotnianie w celu rozpowszechniania cudzego utworu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 2, karze ograniczenia wolności lub grzywnie. #PEPCO #JEANSY #HAUL #SHINYBOX

Film osadzony źródło: https://www.youtube.com/channel/UCTi5nbCULcLwck-ie12wx2Q