Chopin Institute - Konferencja „Wychowanie do słuchania”. Dr Artur Szklener


I Ogólnopolska Konferencja dla Nauczycieli Muzyki Szkół Powszechnych „Wychowanie do słuchania” Narodowy Instytut Fryderyka Chopina zaprasza nauczycieli muzyki szkół powszechnych na konferencję, której głównym tematem będzie słuchanie muzyki klasycznej oraz sposoby przybliżania jej uczniom. Do namysłu nad sposobami zapoznawania uczniów z muzyką klasyczną zaproszeni zostali wybitni artyści, doświadczeni edukatorzy muzyczni oraz muzykolodzy, krytycy i dziennikarze muzyczni. 8–9 grudnia 2017 r., Dom Pracy Twórczej w Radziejowicach Zapisy do 19 listopada 2017 r. pod adresem [email protected] Szczegółowy program konferencji na stronie: http://www.chopin.nifc.pl/education. Zapraszał: dr Artur Szklener, Dyrektor Narodowego Instytutu...
Film osadzony źródło: https://www.youtube.com/channel/UCSTXol20Q01Uj-U5Yp3IqFg