Radio Maryja - 99. rocznica odzyskania niepodległości: przemówienie prezydenta RP


Film osadzony źródło: https://www.youtube.com/channel/UCXiT2tg6fvheln0-0FW8llQ