Marek Duda - Ciąg geometryczny na maturze 2016 | MATFIZ24.PL


http://matfiz24.pl Ciąg (x, 2x + 3, 4x + 3) jest geometryczny. Pierwszy wyraz tego ciągu jest równy (wybierz odpowiedź). Zadanie z ciągu geometrycznego w którym należało zauważyć, że iloraz w ciągu jest stały. To był klucz do zadania. Zadanie 15. Matura 2016 z matematyki CKE - maj. Poziom podstawowy.
Film osadzony źródło: https://www.youtube.com/channel/UCEXfuDnLIpZCXJnyGdSuNcA