Marek Duda - Równanie w postaci iloczynowej z matury 2016 | MATFIZ24.PL


http://matfiz24.pl Zadanie dotyczy postaci iloczynowej i rozkładu trójmianu kwadratowego na postać iloczynową. Zadanie 28. Matura 2016 z matematyki CKE - maj. Poziom podstawowy.
Film osadzony źródło: https://www.youtube.com/channel/UCEXfuDnLIpZCXJnyGdSuNcA