Marek Duda - Ciągi na maturze 2016. Zadanie wykaż, że ... | MATFIZ24.PL


http://matfiz24.pl Wykaż, że suma każdych dwóch kolejnych wyrazów tego ciągu jest kwadratem liczby naturalnej. Zadanie 30. Matura 2016 z matematyki CKE - maj. Poziom podstawowy.
Film osadzony źródło: https://www.youtube.com/channel/UCEXfuDnLIpZCXJnyGdSuNcA