Zadanie 14. Matura z OPERONEM 2018 PR Planimetria; Jednokładność]

PiEduPl »
Sprawdź FEJM na youtube dla kanału "PiEduPl"! Kliknij tutaj aby przejść do statystyk »
Dane są punkty: A=(−1,−2),B=(1,4),C =(−2,−10),D=(2,2). Wykaż, że odcinki AB i CD są równoległe. Wyznacz środek jednokładności S i dodatnią skalę k tak, aby obrazem odcinka AB w tej jednokładności był odcinek CD.

Jednokładnoś, czyli rzadki gość na maturze.
Źródło: https://www.youtube.com/channel/UCiaDIhgYYz2WFEjYk10yMgg