PiEduPl - Zadanie 14. Matura z OPERONEM 2018 PR Planimetria; Jednokładność]


Dane są punkty: A=(−1,−2),B=(1,4),C =(−2,−10),D=(2,2). Wykaż, że odcinki AB i CD są równoległe. Wyznacz środek jednokładności S i dodatnią skalę k tak, aby obrazem odcinka AB w tej jednokładności był odcinek CD. Jednokładnoś, czyli rzadki gość na maturze.
Film osadzony źródło: https://www.youtube.com/channel/UCiaDIhgYYz2WFEjYk10yMgg