SBM Label - Białas Sprostowanie


Załączony plik audio-video stanowi aneks do utworu Bedoes - 00:45 (Rest Dix37 odpowiedź) produkcja: Szczygieł
Film osadzony źródło: https://www.youtube.com/channel/UCTIyVgnTO9gGZBFq6GRJvUQ