Maskacjusz TV - PierwszeCzytanie | 7 grudnia 2018 | Iz 29, 17 24

7 grudnia 2018 #PierwszeCzytanie (Iz 29, 17 24) Czytanie z Księgi proroka Izajasza Tak mówi Pan Bóg: «Czyż nie w krótkim już czasie Liban zamieni się w ogród, a ogród za bór zostanie uznany? W ów dzień głusi usłyszą słowa księgi, a oczy niewidomych, wolne od mroku i od ciemności, będą widziały. Pokorni wzmogą swą radość w Panu, i najubożsi rozweselą się w Świętym Izraela, bo nie stanie ciemięzcy, z szydercą koniec będzie, i wytępieni zostaną wszyscy, co za złem gonią: którzy słowem przywodzą drugiego do grzechu, którzy w bramie stawiają sidła na sędziów i odprawiają sprawiedliwego z niczym». Dlatego tak mówi Pan, Bóg domu Jakuba, który odkupił Abrahama: «Odtąd Jakub nie będzie się rumienił ani oblicze jego już nie przyblednie, bo gdy ujrzy swe dzieci, dzieło mych rąk, wśród siebie, ogłosi imię moje jako święte. Wtedy czcić będą Świętego Jakubowego i z bojaźnią szanować Boga Izraela. Dusze zbłąkane poznają mądrość, a szemrzący otrzymają pouczenie».


Najlepsze komentarze:

Krysia ... ☺❤ Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus ?Oczy mojego męża też będą widziały....proszę Cię Panie...Amen.
grzegor... Boże,bogactwo i chwała od Ciebie pochodzi.Ty wszystkim rządzisz a w ręku Twoim siła i moc i ręką Twą wywyższasz i utwierdzasz wszystko.Amen
Film osadzony źródło: https://www.youtube.com/channel/UC-vPpUK6JAhlh1H-R-e2_ig