PierwszeCzytanie | 9 grudnia 2018 | Ba 5, 1 9

Maskacjusz TV »
Sprawdź FEJM na youtube dla kanału "Maskacjusz TV"! Kliknij tutaj aby przejść do statystyk »
9 grudnia 2018
#PierwszeCzytanie
(Ba 5, 1-9)
Czytanie z Księgi proroka Barucha
Odłóż, Jeruzalem, szatę smutku i utrapienia swego, a przywdziej wspaniałe szaty chwały, dane ci na zawsze przez Pana. Przyoblecz się w płaszcz sprawiedliwości pochodzącej od Boga, włóż na głowę swą koronę chwały Przedwiecznego! albowiem Bóg chce pokazać wspaniałość twoją wszystkiemu, co jest pod niebem. Imię twe u Boga na wieki będzie nazwane: «Pokój sprawiedliwości i chwała pobożności».
Podnieś się, Jeruzalem! Stań na miejscu wysokim, spojrzyj na wschód, zobacz twe dzieci, zgromadzone na słowo Świętego od wschodu słońca aż do zachodu, rozradowane, że Bóg o nich pamiętał. Wyszli od ciebie pieszo, pędzeni przez wrogów, a Bóg przyprowadzi ich niesionych z chwałą, jakby na tronie królewskim. Albowiem postanowił Bóg zniżyć każdą górę wysoką, pagórki odwieczne, doły zasypać do zrównania z ziemią, aby bezpiecznie mógł kroczyć Izrael w chwale Pana.
Na rozkaz Pana lasy i drzewa pachnące ocieniać będą Izraela. Z radością bowiem poprowadzi Bóg Izraela do światła swej chwały z właściwą sobie sprawiedliwością i miłosierdziem.

Komentarze:

grzegor...Słuchaj Izraelu,Pan jest naszym Bogiem
Gra?yna...Dziękuję Ci Panie za to, że zawsze o mnie pamiętasz.
Źródło: https://www.youtube.com/channel/UC-vPpUK6JAhlh1H-R-e2_ig