Maskacjusz TV - PierwszeCzytanie | 23 grudnia 2018 | Mi 5, 1 4a

23 grudnia 2018 #PierwszeCzytanie (Mi 5, 1 4a) Czytanie z Księgi proroka Micheasza Tak mówi Pan: A ty, Betlejem Efrata, najmniejsze jesteś wśród plemion judzkich! Z ciebie wyjdzie dla mnie Ten, który będzie władał w Izraelu, a pochodzenie Jego od początku, od dni wieczności. Przeto Pan porzuci ich aż do czasu, kiedy porodzi mająca porodzić. Wtedy reszta braci Jego powróci do synów Izraela. Powstanie on i paść będzie mocą Pańską, w majestacie imienia Pana, Boga swego. Osiądą wtedy, bo odtąd rozciągnie swą potęgę aż po krańce ziemi. A on będzie pokojem.


Najlepsze komentarze:

grzegor... Oto słowo Boże
Tomasz ... Jaka muzyka??
Film osadzony źródło: https://www.youtube.com/channel/UC-vPpUK6JAhlh1H-R-e2_ig