PierwszeCzytanie | 25 grudnia 2018 | Msza w nocy | Iz 9, 1 3. 5 6

Maskacjusz TV »
Sprawdź FEJM na youtube dla kanału " Maskacjusz TV "! Kliknij tutaj aby przejść do statystyk »
25 grudnia 2018
Msza w nocy
#PierwszeCzytanie
(Iz 9, 1-3. 5-6)
Czytanie z Księgi proroka Izajasza
Naród kroczący w ciemnościach ujrzał światłość wielką; nad mieszkańcami kraju mroków światło zabłysło. Pomnożyłeś radość, zwiększyłeś wesele. Rozradowali się przed Tobą, jak się radują w żniwa, jak się weselą przy podziale łupu. Bo złamałeś jego ciężkie jarzmo i drążek na jego ramieniu, pręt jego ciemięzcy, jak w dniu porażki Madianitów.
Albowiem dziecię nam się narodziło, Syn został nam dany, na Jego barkach spoczęła władza. Nazwano Go imieniem: «Przedziwny doradca, Bóg Mocny, odwieczny ojciec, Książę Pokoju».
Wielkie będzie Jego panowanie w pokoju bez granic na tronie Dawida i nad jego królestwem, które on utwierdzi i umocni prawem i sprawiedliwością, odtąd i na wieki. Zazdrosna miłość Pana zastępów tego dokona.
Źródło: https://www.youtube.com/channel/UC-vPpUK6JAhlh1H-R-e2_ig