Maskacjusz TV - PierwszeCzytanie | 14 grudnia 2018 | Iz 48, 17 19

14 grudnia 2018 #PierwszeCzytanie (Iz 48, 17 19) Czytanie z Księgi proroka Izajasza Tak mówi Pan, twój odkupiciel, Święty Izraela: «Ja jestem Pan, twój Bóg, pouczający cię o tym, co pożyteczne, kierujący tobą na drodze, którą kroczysz. O, gdybyś zważał na me przykazania, stałby się pokój twój jak rzeka, a sprawiedliwość twoja jak morskie fale. Twoje potomstwo byłoby jak piasek, i jak jego ziarnka twoje latorośle. Nigdy nie usunięto by ani nie wymazano twego imienia sprzed mego oblicza!»

Film osadzony źródło: https://www.youtube.com/channel/UC-vPpUK6JAhlh1H-R-e2_ig