PierwszeCzytanie | 27 grudnia 2018 | 1 J 1, 1 4

Maskacjusz TV »
Sprawdź FEJM na youtube dla kanału "Maskacjusz TV"! Kliknij tutaj aby przejść do statystyk »
27 grudnia 2018
#PierwszeCzytanie
(1 J 1, 1-4)
Początek z Pierwszego listu świętego Jana Apostoła
Umiłowani:
To wam oznajmiamy, co było od początku, cośmy usłyszeli o Słowie życia, co ujrzeliśmy własnymi oczami, na co patrzyliśmy i czego dotykały nasze ręce, bo życie objawiło się. Myśmy je widzieli, o nim świadczymy i głosimy wam życie wieczne, które było w Ojcu, a nam zostało objawione, oznajmiamy wam, cośmy ujrzeli i słyszeli, abyście i wy mieli łączność z nami. A mieć z nami łączność znaczy: mieć ją z Ojcem i z Jego Synem Jezusem Chrystusem. Piszemy to w tym celu, aby nasza radość była pełna.
Źródło: https://www.youtube.com/channel/UC-vPpUK6JAhlh1H-R-e2_ig