Maskacjusz TV - DrugieCzytanie | 25 grudnia 2018 | Msza o świcie | Tt 3, 4 7

#DrugieCzytanie (Tt 3, 4 7) Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Tytusa Umiłowany: Gdy ukazała się dobroć i miłość zbawiciela naszego, Boga, do ludzi, nie ze względu na sprawiedliwe uczynki, jakie spełniliśmy, lecz z miłosierdzia swego zbawił nas przez obmycie odradzające i odnawiające w duchu Świętym, którego wylał na nas obficie przez Jezusa Chrystusa, Zbawiciela naszego, abyśmy usprawiedliwieni Jego łaską stali się w nadziei dziedzicami życia wiecznego.

Film osadzony źródło: https://www.youtube.com/channel/UC-vPpUK6JAhlh1H-R-e2_ig