Maskacjusz TV - Ewangelia | 1 grudnia 2018 | Łk 21, 34 36


#Ewangelia (Łk 21, 34-36) Jezus powiedział do swoich uczniów: «Uważajcie na siebie, aby wasze serca nie były ociężałe wskutek obżarstwa, pijaństwa i trosk doczesnych, żeby ten dzień nie spadł na was znienacka jak potrzask. Przyjdzie on bowiem na wszystkich, którzy mieszkają na całej ziemi. Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić, i stanąć przed Synem Człowieczym».
Film osadzony źródło: https://www.youtube.com/channel/UC-vPpUK6JAhlh1H-R-e2_ig