Ewangelia | 2 grudnia 2018 | Łk 21, 25 28. 34 36

Maskacjusz TV »
Sprawdź FEJM na youtube dla kanału "Maskacjusz TV"! Kliknij tutaj aby przejść do statystyk »
#Ewangelia
(Łk 21, 25-28. 34-36)
Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Będą znaki na słońcu, księżycu i gwiazdach, a na ziemi trwoga narodów bezradnych wobec huku morza i jego nawałnicy. Ludzie mdleć będą ze strachu w oczekiwaniu wydarzeń zagrażających ziemi. Albowiem moce niebios zostaną wstrząśnięte. Wtedy ujrzą Syna Człowieczego, nadchodzącego w obłoku z mocą i wielką chwałą. A gdy się to dziać zacznie, nabierzcie ducha i podnieście głowy, ponieważ zbliża się wasze odkupienie.
Uważajcie na siebie, aby wasze serca nie były ociężałe wskutek obżarstwa, pijaństwa i trosk doczesnych, żeby ten dzień nie spadł na was znienacka jak potrzask. Przyjdzie on bowiem na wszystkich, którzy mieszkają na całej ziemi.
Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić, i stanąć przed Synem Człowieczym».

Komentarze:

Maria J...?Pokój i dobro kochani?
Przyjdź Panie,przyjdź...Swiat tak bardzo Ciebie potrzebuje...Porusz serca zatwardziałe,skrusz,złam i otwórz na miłość i miłosierdzie Twoje?❤Błogosławieństwa Bożego wszystkim tu obecnym?
Źródło: https://www.youtube.com/channel/UC-vPpUK6JAhlh1H-R-e2_ig