Maskacjusz TV - Ewangelia | 3 grudnia 2018 | Mt 8, 5 11

#Ewangelia (Mt 8, 5 11) Gdy Jezus wszedł do Kafarnaum, zwrócił się do Niego setnik i prosił Go, mówiąc: «Panie, sługa mój leży w domu sparaliżowany i bardzo cierpi». Rzekł mu Jezus: «Przyjdę i uzdrowię go». Lecz setnik odpowiedział: «Panie, nie jestem godzien, abyś wszedł pod dach mój, ale powiedz tylko słowo, a mój sługa odzyska zdrowie. Bo i ja, choć podlegam władzy, mam pod sobą żołnierzy. Mówię temu: „idź!” – a idzie; drugiemu: „Przyjdź!” – a przychodzi; a słudze: „zrób to!” – a robi». Gdy Jezus to usłyszał, zadziwił się i rzekł do tych, którzy szli za Nim: «Zaprawdę, powiadam wam: U nikogo w Izraelu nie znalazłem tak wielkiej wiary. Lecz powiadam wam: Wielu przyjdzie ze Wschodu i z Zachodu i zasiądą do stołu z Abrahamem, Izaakiem i Jakubem w królestwie niebieskim».


Najlepsze komentarze:

Maria J... ?Pokój i dobro kochani?
Tak bardzo Cię kocham i tęsknię Panie mój...przyjdź Jezu ukochany do bliskich moich i daj im wiecej niż mnie dałeś...zjednocz nas w Swoim DUCHU ŚWIĘTYM?❤?
Film osadzony źródło: https://www.youtube.com/channel/UC-vPpUK6JAhlh1H-R-e2_ig