Maskacjusz TV - Ewangelia | 6 grudnia 2018 | Mt 7, 21. 24 27


#Ewangelia (Mt 7, 21. 24-27) Jezus powiedział do swoich uczniów: «Nie każdy, kto mówi Mi: „Panie, Panie!”, wejdzie do królestwa niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mojego ojca, który jest w niebie. Każdego więc, kto tych słów moich słucha i wypełnia je, można porównać z człowiekiem roztropnym, który dom swój zbudował na skale. Spadł deszcz, wezbrały rzeki, zerwały się wichry i uderzyły w ten dom. On jednak nie runął, bo na skale był utwierdzony. Każdego zaś, kto tych słów moich słucha, a nie wypełnia ich, można porównać z człowiekiem nierozsądnym, który dom swój zbudował na piasku. Spadł deszcz, wezbrały rzeki, zerwały się wichry i rzuciły się na ten dom. I runął, a upadek jego był wielki».

Najlepsze komentarze:

Klaudia... Amen
Maria J... ?Pokój i dobro kochani?
Bądź uwielbiony i błogosławiony Jezu we wszystkich SŁOWACH Twoich...Bądź uwielbiony i błogosławiony Jezu w moim życiu,gdzie Twoje SŁOWA są na pierwszym miejscu...Wierzę i ufam Ci Jezu.?❤
Film osadzony źródło: https://www.youtube.com/channel/UC-vPpUK6JAhlh1H-R-e2_ig