Ewangelia | 6 grudnia 2018 | Mt 7, 21. 24 27

Maskacjusz TV »
Sprawdź FEJM na youtube dla kanału " Maskacjusz TV "! Kliknij tutaj aby przejść do statystyk »
#Ewangelia
(Mt 7, 21. 24-27)
Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Nie każdy, kto mówi Mi: „Panie, Panie!”, wejdzie do królestwa niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mojego ojca, który jest w niebie.
Każdego więc, kto tych słów moich słucha i wypełnia je, można porównać z człowiekiem roztropnym, który dom swój zbudował na skale. Spadł deszcz, wezbrały rzeki, zerwały się wichry i uderzyły w ten dom. On jednak nie runął, bo na skale był utwierdzony.
Każdego zaś, kto tych słów moich słucha, a nie wypełnia ich, można porównać z człowiekiem nierozsądnym, który dom swój zbudował na piasku. Spadł deszcz, wezbrały rzeki, zerwały się wichry i rzuciły się na ten dom. I runął, a upadek jego był wielki».

Komentarze:

Klaudia... Amen
Maria J... ?Pokój i dobro kochani?
Bądź uwielbiony i błogosławiony Jezu we wszystkich SŁOWACH Twoich...Bądź uwielbiony i błogosławiony Jezu w moim życiu,gdzie Twoje SŁOWA są na pierwszym miejscu...Wierzę i ufam Ci Jezu.?❤
Źródło: https://www.youtube.com/channel/UC-vPpUK6JAhlh1H-R-e2_ig