Sebastian Szabłowski - CZ5Kudełek na Mistrzostwach Polski Footbal Academy w roczniku 2010 Rozpoczęcie V Mecz FA Legnica


CZ5-Kudełek (2011) Startuje z Football Academy Bolesławiec na Mistrzostwach Polski na I etapie Mikroregionalnym - Zawody Rozgrywane w roczniku 2010 w Bolesławcu - W tej części V mecz Gramy z FA Legnica - 03.11 2018
Film osadzony źródło: https://www.youtube.com/channel/UCBlJCt_7tLQzQUiqBslrwWg