Maskacjusz TV - PsalmResponsoryjny | 1 grudnia 2018

1 grudnia 2018 #PsalmResponsoryjny Ps 95 (94), 1 2. 3 5. 6 7c (R.: por. 7bc) My ludem Pana i Jego owcami. Przyjdźcie, radośnie śpiewajmy Panu, * wznośmy okrzyki ku chwale Opoki naszego zbawienia. Stańmy przed obliczem Jego z uwielbieniem, * z weselem śpiewajmy Mu pieśni. My ludem Pana i Jego owcami. Bo Pan jest Bogiem wielkim, † wielkim Królem nad wszystkimi bogami. * W Jego ręku głębiny ziemi, szczyty gór do Niego należą. Jego własnością jest morze, które sam stworzył, * i ziemia, którą ulepiły Jego ręce. My ludem Pana i Jego owcami. Przyjdźcie, uwielbiajmy Go, padając na twarze, * klęknijmy przed Panem, który nas stworzył. Albowiem On jest naszym Bogiem, * a my ludem Jego pastwiska i owcami w Jego ręku. My ludem Pana i Jego owcami.

Film osadzony źródło: https://www.youtube.com/channel/UC-vPpUK6JAhlh1H-R-e2_ig