Maskacjusz TV - PsalmResponsoryjny | 2 grudnia 2018


2 grudnia 2018 #PsalmResponsoryjny Ps 25 (24), 4-5. 8-9. 10 i 14 (R.: por. 1b) Do Ciebie, Panie, wznoszę moją duszę. Daj mi poznać Twoje drogi, Panie, * naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami. Prowadź mnie w prawdzie według swych pouczeń, * Boże i zbawco, w Tobie mam nadzieję. Do Ciebie, Panie, wznoszę moją duszę. Dobry jest Pan i łaskawy, * dlatego wskazuje drogę grzesznikom. Pomaga pokornym czynić dobrze, * uczy ubogich dróg swoich. Do Ciebie, Panie, wznoszę moją duszę. Wszystkie ścieżki Pana są pewne i pełne łaski * dla strzegących Jego praw i przymierza. Bóg powierza swe zamiary swoim czcicielom * i objawia im swoje przymierze. Do Ciebie, Panie, wznoszę moją duszę.
Film osadzony źródło: https://www.youtube.com/channel/UC-vPpUK6JAhlh1H-R-e2_ig