Maskacjusz TV - Bedeker liturgiczny 102 Epikleza konsekracyjna


Epikleza to modlitwa, w której Kościół prosi Ojca, żeby zesłał Ducha Świętego na osobę lub na rzecz (od greckich słów kaleo – wzywam; epi – nad). W tej modlitwie prosimy, aby Duch Święty zstąpił na chleb i wino, by stały się Ciałem i Krwią Chrystusa - aby je uświęcił, konsekrował. Stąd nazwa: konsekracyjna - wyjaśnia ks. Sławomir Sosnowski, liturgista.
Film osadzony źródło: https://www.youtube.com/channel/UC-vPpUK6JAhlh1H-R-e2_ig