Radio Maryja - Rozmowy niedokończone: Naród w Kościele i demokracji cz.I


ks. prof. dr hab. Jan Przybyłowski, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie; ks. dr Zenon Hanas SAC, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Film osadzony źródło: https://www.youtube.com/channel/UCXiT2tg6fvheln0-0FW8llQ