Radio Maryja - Rozmowy niedokończone: Wypędzeni i wysiedleni z Wielkopolski w latach okupacji niemieckiej cz.I

Goście: prof. dr hab. Wojciech Stankowski Zakład Geologii Środowiskowej Instytutu Geologii Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu; dr Agnieszka Łuczak naczelnik Oddziałowego Biura Edukacji IPN w Poznaniu; Henryk Walendowski prezes Społecznego Komitetu Budowy Pomnika Wypędzonych w Poznaniu

Film osadzony źródło: https://www.youtube.com/channel/UCXiT2tg6fvheln0-0FW8llQ