Maskacjusz TV - I Łódzka Konferencja Wychowawcza - panel dyskusyjny


Panel dyskusyjny z udziałem ks. Marka Dziewieckiego, Janusza Wardaka, Marii Kowalskiej oraz Alicji i Łukasza Wielebskich na I Łódzkiej Konferencji Wychowawczej „Czy w Twoim domu rośnie bohater?". Spotkanie zorganizowała 13 stycznia 2018 r. Fundacja Żywioły. www.zywioly.edu.pl www.szkolaprzystan.edu.pl www.szkolakompas.edu.pl
Film osadzony źródło: https://www.youtube.com/channel/UC-vPpUK6JAhlh1H-R-e2_ig