#SłowoOPsalmach | 16 stycznia 2018 | o. Wojciech Jędrzejewski OP

Maskacjusz TV »
Sprawdź FEJM na youtube dla kanału "Maskacjusz TV"! Kliknij tutaj aby przejść do statystyk »
Komentarz do psalmu responsoryjnego na 16 stycznia 2018
Ps 89 (88), 20. 21-22. 27-28 (R.: por. 21a)

Ja sam wybrałem Dawida na króla.

Mówiąc kiedyś w widzeniu *
do świętych Twoich, rzekłeś:
«Na głowę mocarza włożyłem koronę, *
wyniosłem wybrańca z ludu.

Ja sam wybrałem Dawida na króla.

Znalazłem Dawida, mojego sługę, *
namaściłem go moim świętym olejem,
by ręka moja zawsze przy nim była *
i umacniało go moje ramię».

Ja sam wybrałem Dawida na króla.

«On będzie wołał do Mnie: †
„Ty jesteś moim Ojcem, *
moim Bogiem, Opoką mojego zbawienia”.
A Ja go ustanowię pierworodnym, *
najwyższym z królów ziemi».

Ja sam wybrałem Dawida na króla.

Komentarze:

Mariusz...Może czegoś nie rozumiem, ale wydaje mi się, że ojciec komentuje tu inny psalm, niż ten, który podaje dzisiejsza liturgia.
Źródło: https://www.youtube.com/channel/UC-vPpUK6JAhlh1H-R-e2_ig