Radio Maryja - Rozmowy niedokończone: Zbawienie jako Kościół widzialny cz.I


Gość: ks. prof. dr hab. Janusz Królikowski.
Film osadzony źródło: https://www.youtube.com/channel/UCXiT2tg6fvheln0-0FW8llQ