Marta Mówi - Martha Speaks Polish - Marta Mówi | Alicja na puentach // Marta na torze | bajki po polsku


_ Subskrybowa_ Marta Mówi: http://bit.ly/SubMartaMowi Opowie_ci z psem, Marty, kt—ry zjada zup_ alfabet i zyskuje zdolno__ Mówienia. Ta seria nast_puj_co wybryki Mart_ i jej w_a_ciciela, jak ona napotka wiele przyg—d z jej nowo nabytej umiej_tno_ci. G_—wni bohaterowie ____Marta Lorraine_ Seiy_ Tabitha St. Germain. Tytu_owy bohater, Martha jest Mówienie pies, kt—ry urodzi_ si_ energiczny zb__kanych i zosta_ wprowadzony w funta pies jako szczeniak. W "Marty Life of Crime", wyja_nia, _e __przed Helen przyj__a j_, _e par_ nieudolny z_odzieje pr—bowali wykorzysta_ j_ za przest_pstwa, ale w ko_cu wysz_a im aresztowany i wr—ci_ do schroniska, gdzie rodzina Helen przyj_tej j_ jako rodzina zwierz_ domowe. Marta zyska_a mo_liwo__...
Film osadzony źródło: https://www.youtube.com/channel/UCEwkIA9LbuvO9S3baUuvWgA