Marta M贸wi | / Tadek i drzewo stekowe | bajki po polsku

Marta M贸wi - Martha Speaks Polish
Sprawd藕 FEJM na youtube dla kana艂u "Marta M贸wi - Martha Speaks Polish"! Kliknij tutaj aby przej艣膰 do statystyk 禄
_Marta M贸wi | / Tadek i drzewo stekowe | bajki po polsku
Subskrybowa_ Marta M贸wi: http://bit.ly/SubMartaMowi

Opowie_ci z psem, Marty, kt鈥攔y zjada zup_ alfabet i zyskuje zdolno__ M贸wienia. Ta seria nast_puj_co wybryki Mart_ i jej w_a_ciciela, jak ona napotka wiele przyg鈥攄 z jej nowo nabytej umiej_tno_ci.

G_鈥攚ni bohaterowie
____Marta Lorraine_ Seiy_ Tabitha St. Germain. Tytu_owy bohater, Martha jest M贸wienie pies, kt鈥攔y urodzi_ si_ energiczny zb__kanych i zosta_ wprowadzony w funta pies jako szczeniak. W "Marty Life of Crime", wyja_nia, _e __przed Helen przyj__a j_, _e par_ nieudolny z_odzieje pr鈥攂owali wykorzysta_ j_ za przest_pstwa, ale w ko_cu wysz_a im aresztowany i wr鈥攃i_ do schroniska, gdzie rodzina Helen przyj_tej j_ jako rodzina zwierz_ domowe. Marta zyska_a mo_liwo__ porozmawiania po przypadkowym jedzenia misk_ zupy alfabetu; Litery w zupie uda_ si_ do jej m鈥攝gu zamiast brzuchu, co by_o wydarzeniem, kt鈥攔e nie mog_ si_ powt鈥攔zy_ z innym psem, ale Marta musi kontynuowa_ je__ to, aby zachowa_ jej zdolno__ M贸wienia. "Najgorszy najlepszy dzie_ Marty" ujawnia, _e __otwieraj_c puszk_ z do_u spowoduje Martha M贸wi_ przeciwie_stwo tego, co ona oznacza. Marta cz_sto wtyka nos w cudze sprawy, staraj_c si_ pom鈥攃, ale czasami przypadkowo powoduje k_opoty. "Truman i kowad_em" revealeds mia_a cz_ste carsickness kiedy by_a szczeniakiem. Mia_a prac_ jako telemarketer, radio talk show, firedog i wi_cej. W "Marty marynacie" wspomnia_a, _e __ona wci__ robi jej audycj_ z odcinka "Marta daje rady". Pomimo jej talk show, r鈥擾ne cz_onkowie spo_eczno_ci wydaj_ si_ zaskoczeni, kiedy Marta M贸wi do nich, albo sceptyczna, gdy kto_ wspomina gadaj_c_ psa. Jest to za_o_ona w kilku odcinkach, _e ona jest kundel. Ona wspomnia_ w kilku odcinkach jest ona w niepe_nym wymiarze pit bull.

____Skits Lorraine_ Seiy_ Brian Drummond. Inny pies Helen, kt鈥攔y pr鈥攂uje t_ sam_ zup_ alfabetu, ale nie zmusi_ go do M贸wienia. Jego historia nie wie zbyt wiele, ale zosta_ znaleziony przez T.D. ale on nie mo_e utrzyma_ skecze, poniewa_ jego tata jest uczulony na psy. Skecze wprowadzono po raz pierwszy w odcinku "Martha i skecze", a jego dni jako szczeniak zosta_y rozszerzone na w "Martha Odtwarza Ulubione" i "skecze na lodzie". Skecze mia_ r鈥攚nie_ histori_ wybryk鈥攚 kt鈥攔y rozpocz__ si_ w "Martha ucieka" i ko_czy na "skecze zachowuje". Skecze Wykazano r鈥攚nie_ by_ heroiczne, coraz stra_ po_arn_, by pom鈥攃 Mart_ d鈥擾 z drzewa "Marthy na ratunek". Mimo, _e jest wi_kszy ni_ Marty, skecze jest m_odszy od niej. Ma te_ brontophobia. By_ raz Windy McCloud pogoda psa

____Helen Lorraine_ Seiy_ Madeleine Peters. Helen jest w_a_cicielem Martha i skecze , kt鈥攔y ma dziesi__ lat, ma czerwone, kr鈥攖kie i zmierzwione w_osy, a zazwyczaj jest g_osem rozs_dku grupy. Helen jest r鈥攚nie_ najbli_ej Marty i my_li Marty jako swojego najlepszego przyjaciela. Spo_r鈥攄 sze_ciu g_鈥攚nych dzieci, Helen jest najbardziej sensowne. Mimo to, ona mo_e by_ nieco przyt_aczaj_cy, a nawet pokaza_ jej _redni_ strony (jak w "Martha ucieka", gdzie zbeszta_a Mart_ rzeczy nie zrobi_a). Ona zawsze wisi wok鈥擾 tej grupie przyjaci鈥擾, ale T.D M贸wi si_, _e jej najlepsza przyjaci鈥擾ka ludzka. Niekt鈥攔e wskazuje na to, mog_ one mie_ mia_d_y si_ na siebie. Jest tak_e nie_mia__ wszystkich jej przyjaci鈥擾.

____Tyrone Daniel "T.D." Kennelly_ T.D. jest najlepszym przyjacielem Helen i fanem prof Monkey. Jego ojciec, samob, jest wynalazc_, podczas gdy jego matka jest vice-dyrektorem w jego szkole. wyniki w nauce T.D. jest do__ rozczarowuj_ca; On przyzna_, _e ka_da minuta w szkole czuje wieczne, cho_ istniej_ pewne odcinki, gdzie jest pokazane, aby uzyska_ dobre stopnie. On r鈥攚nie_ wierzy w nadprzyrodzone. Ma dziadka nazwie C.K., kt鈥攔y pracuje jako parobek, a tak_e m_odszy kuzyn nazwie C.D. T.D. posiada r鈥攚nie_ nienazwany starsz_ siostr_, kt鈥攔a nie dokona_ pojawienie si_ w serialu, bo jest na uczelni. T.D. ma niesforne w_osy, a prawie zawsze nosi pomara_czowe szorty z niebieskim i blado niebieski T-shirt ze zdj_ciem z pomidor鈥攚 z przodu.

Komentarze:

Lol Sup... LOL!!! Stekowiec???? To by艂o takie 艣mieszne!
joanna ... Supeeeeeeeeeeer!!!!!!!!
Mariam ... super!
Micha? ... Elo polski
TeryssC... spoko odc ps zapraszam na moj kana艂
Ryszard... to. jest. fajne
M贸j Ka... 6 jestem XD hej przypniesz mi serduszko prosze
Pietrus... Graruluje 100 tys jestem tu od 20 tys
Waldema... Kto ogl膮da艂 mecz Polska - Nigeria?
殴r贸d艂o: https://www.youtube.com/channel/UCEwkIA9LbuvO9S3baUuvWgA