Radio Maryja - Rozmowy niedokończone: Dobro wspólne a polityka


prof. dr hab. Henryk Kiereś
Film osadzony źródło: https://www.youtube.com/channel/UCXiT2tg6fvheln0-0FW8llQ