Prezydent.pl - Wystąpienie Prezydenta RP podczas uroczystej Gali z okazji Dnia Przyjaźni Polsko Węgierskiej

Polski Prezydent przypominając, że przyjaźń polsko węgierska liczy sobie tysiąc lat, mówił: Oba nasze państwa i narody dążą do jednego: żeby Europa, w której jesteśmy, była bezpieczna, dostatnia, a przede wszystkim była uczciwa, sprawiedliwa, stwarzała dobre warunki do rozwoju naszych społeczeństw". Podkreślił, że te dobre warunki "to przede wszystkim świat oparty na wartościach". Zaznaczył, że dla Polaków "szczególnie przejmujące" były słowa papieża Jana Pawła II, który przed polskim referendum akcesyjnym do UE wskazywał: Idźcie do Europy i nieście jej wartości wynikające z waszej wiary. Cieszę się, że w tym dziele także mamy przyjaciół, są nimi Węgrzy – dodał Andrzej Duda.

Film osadzony źródło: https://www.youtube.com/channel/UCaTXcCfYQd_G5VZeNwsYzPg