Blogpressportal - Udział mediów w kształtowaniu przestrzeni społecznej. Część IV prof. Odziemkowski, prof. Cegieła


Udział mediów w kształtowaniu przestrzeni społecznej część IV - prof. Janusz Odziemkowski, prof. Anna Cegieła, Klub Myśli Pozytywnej, ZPP (23.11.2018)
Film osadzony źródło: https://www.youtube.com/channel/UCtARasmpXUY0Vc87fDrzEyA