Radio Maryja - Rozmowy niedokończone: Alienacja rodzicielska


Sebastian Mojcner, wiceprezes Stowarzyszenia „Courts Child Friendly”; Jadwiga Skurzyńska, przedstawicielka alienowanych babć i dziadków; Mariusz Majewski, ojciec alienowanych dzieci; Rafał Mysiakowski, fundacja „Rzecznik Praw Dzieci”; mecenas Dariusz Szenkowski
Film osadzony źródło: https://www.youtube.com/channel/UCXiT2tg6fvheln0-0FW8llQ