Marek Duda - Pierwiastki i egzamin gimnazjalny 2018 z matematyki | MatFiz24.pl


http://matfiz24.pl Egzamin gimnazjalny 2018 z matematyki. Pierwiastki kwadratowe i sześcienne. Pierwiastkowanie liczb naturalnych.
Film osadzony źródło: https://www.youtube.com/channel/UCEXfuDnLIpZCXJnyGdSuNcA