Radio Maryja - Jubileusz parafii polonijnej św. Maksymiliana Kolbe w Mississauga


Film osadzony źródło: https://www.youtube.com/channel/UCXiT2tg6fvheln0-0FW8llQ