Maskacjusz TV - Relacje chrześcijańsko żydowskie w ujęciu historycznym rabin Walter Homolka


Rabin Walter Homolka, rabin reformowany, rektor seminarium rabinackiego im. Abrahama Geigera w Poczdamie, odebrał 10 czerwca 2018 r. tytuł „Człowiek Pojednania” przyznawany corocznie przez Polską Radę Chrześcijan i Żydów. Uroczystość odbyła się w stołecznym kościele Duszpasterstwa Środowisk Twórczych.
Film osadzony źródło: https://www.youtube.com/channel/UC-vPpUK6JAhlh1H-R-e2_ig