PROGRAM7 - NTI - Dr Michał Wiśniewski Blok z ziemi polskiej


Dr Michał Wiśniewski BLOK Z ZIEMI POLSKIEJ Na granicy miasta i łąki, razem od 40 lat Jubileusz osiedla Piaski Nowe
Film osadzony źródło: https://www.youtube.com/channel/UCGl0H7peV8Hlg3NT7I5M1Sw