No to jestem! - ODWALIŁAM SIĘ W CZARNĄ KIECKĘ I WYDAŁAM KASĘ NA NOWE RAJTY!

Witajcie po Świętach! Tęskniłam! DO MNIE: ✔ mail: ✔ FACEBOOK: ✔ INSTAGRAM: no_to_jestem MUZYKA: TFLM LOST IN YOUR EYES FEAT. ANJA (FREE MUSIC FOR VLOGS) Niniejszy film stanowi utwór, który podlega ochronie na podstawie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Nieuprawnione lub niezgodne z powyższymi zasadami wykorzystanie filmu narazi sprawcę na konsekwencje prawne. Zgodnie z art. 116 i 117 ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych, nieuprawnione rozpowszechnianie oraz nieuprawnione utrwalanie lub zwielokrotnianie w celu rozpowszechniania cudzego utworu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 2, karze ograniczenia wolności lub grzywnie. #orsay #grwm #merlin #vlog

Film osadzony źródło: https://www.youtube.com/channel/UCTi5nbCULcLwck-ie12wx2Q