Radio Maryja - Rozmowy niedokończone: Polityka II Rzeczypospolitej a wybuch II wojny światowej


prof. dr hab. Janusz Odziemkowski, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Film osadzony źródło: https://www.youtube.com/channel/UCXiT2tg6fvheln0-0FW8llQ