Radio Maryja - Reportaż: Regionalne spotkanie Podwórkowych Kół Różańcowych Dzieci w Tomaszowie LubelskimFilm osadzony źródło: https://www.youtube.com/channel/UCXiT2tg6fvheln0-0FW8llQ