Telewizja wPolsce - Fundusz Sprawiedliwości: pomoc dla ofiar przestępstw


Aleksander Majewski rozmawiał z dr Katarzyną Julią Kowalską, UW, na temat tzw. funduszu sprawiedliwości i jego celów, poradnictwa prawnego dla świadków przestępstw i ofiar, oraz osób wykluczonych.
Film osadzony źródło: https://www.youtube.com/channel/UCPiu4CZlknkTworskK79CPg