PROGRAM7 - NTI - Robert Gwiazdowski Kiedy Polacy zaczną w końcu zarabiać więcej? Kraków, 11.02.2019


Spotkanie z Robertem Gwiazdowskim w Krakowie. Na spotkaniu Gwiazdowski przedstawił swoją koncepcję podatków, prawa, służby zdrowia, a także obronności i innych aspektów funkcjonowania państwa. 11 lutego 2019
Film osadzony źródło: https://www.youtube.com/channel/UCGl0H7peV8Hlg3NT7I5M1Sw