wRealu24.pl - Tylko wRealu24.tv! Ramówka na Piątek 22.02.2019! Serdecznie zapraszamy!


Wspomóż nas wpłacając dobrowolną kwotę nr konta (PKO BP): 81 1020 4900 0000 8502 3142 0193 tytułem: darowizna na wRealu24 Darowizna PayPal https://wrealu24.tv/wspomoz-nas Subskrybuj i wspomagaj naszą platformę medialną: https://wrealu24.tv Zapraszamy na: Subskrybuj Kanał: https://www.youtube.com/channel/UCiwsDgj8mJnsGOr6oN-2OVQ Facebook: https://www.facebook.com/TelewizjawRealu24/ Twitter: https://twitter.com/wrealu24_pl Stronę: https://wrealu24.tv

Najlepsze komentarze:

Pan Pol... Co się dzieje z zamkiem w puszczy Noteckiej co tak ucichło ? Czyżby to eskimoskie Iglo ? Jak się ma ekologia i stosunek wyciętych drzew w dwóch inwestycjach kanał i budowa zamku .
Moto... Moto

UWAGA !!!! Kolejna zdrada obietnic wyborczych PISu

Ustawa wymierzona przeciwko frankowiczom gotowa na podpis Prezydenta!

W ostatnim czasie ponownie nagłaśniano wznowienie prac komisji mającej doprowadzić do rozwiązania problemów frankowiczów. Tym razem pod wodzą Tadeusza Cymańskiego, komisja ma się zająć się spełnianiem wyborczych obietnic Prezydenta. Tymczasem, w sferze rzeczywistości, sytuacja Kredytobiorców może niebawem drastycznie się pogorszyć.

Pod adresem
http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=C5D4A3DD50CA8930C1258220003F5520
(Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw) można przeczytać, że obecnie na podpis Prezydenta oczekuje projekt ustawy, który w wielu przypadkach może uniemożliwić dochodzenie roszczeń z tytułu klauzul abuzywnych, zastosowanych w umowach kredytów hipotecznych. Mowa o obowiązującym obecnie terminie przedawnienia roszczeń z tego tytułu. Obecnie wynosi on 10 lat, a więc obejmuje m in. nadpłaty poczynione przez Kredytobiorców w związku z wzrostem kursu CHF, który to nastąpił niespełna 10 lat temu. Klienci, którzy zawarli umowę kredytu w latach 2005-2009 są szczególnie narażeni na negatywne konsekwencje wejścia w życie nowelizacji, a to dlatego, że zakłada ona skrócenie okresu przedawnienia do zaledwie sześciu lat.
Kredytobiorcy, którzy chcą zapobiec negatywnym konsekwencjom procedowanych zmian, powinni bezzwłocznie rozpoczynać działania na ścieżce prawnej.
Film osadzony źródło: https://www.youtube.com/channel/UCiwsDgj8mJnsGOr6oN-2OVQ