No to jestem! - Dostałam nagrodę. Jak się ubrałam. SPRAWA O RAKU VLOG ootd

Strona dla Marty: Książka: Do mnie: mail: FACEBOOK: INSTAGRAM: no_to_jestem Muzyka: Sunshine_Samba (biblioteka yt) Niniejszy film stanowi utwór, który podlega ochronie na podstawie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Nieuprawnione lub niezgodne z powyższymi zasadami wykorzystanie filmu narazi sprawcę na konsekwencje prawne. Zgodnie z art. 116 i 117 ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych, nieuprawnione rozpowszechnianie oraz nieuprawnione utrwalanie lub zwielokrotnianie w celu rozpowszechniania cudzego utworu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 2, karze ograniczenia wolności lub grzywnie.

Film osadzony źródło: https://www.youtube.com/channel/UCTi5nbCULcLwck-ie12wx2Q